Volmacht

  Wilsuiting

  Klantgegevens

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  Adres:

  Plaats:

   

  Te porteren telefoonnummers:

  Reeks van:

  tot en met:

   
  Te porteren mobiele nummers:

   
  Simkaartnummer


   
   

  Door ondertekening van deze volmacht geeft de contractant eenmalig de opdracht aan Marcom Systems om namens [BEDRIJFSNAAM] de nummers te laten porteren en daarmee het abonnement en de daaraan gekoppelde dienst(en) bij

  Oude provider:

   
   
   
   

  op te zeggen. Contractant gaat akkoord met de overname door Marcom Systems van de ge-noemdetelefoonnummer(s) van zijn huidige provider per de door hem opgegeven datum of eerst mogelijke opleverdatum. Als de contractstermijn van het abonnement nog niet is verstreken, kan de huidigetelecomprovider een afkoopsom in rekening brengen. Contractant stemt er mee in om de kosten van deze mogelijke afkoopsom te dragen. Contractant en gevolmachtigde zijn in een afzonderlijk document de voorwaarden van het nieuwe abonnement en daaraan gekoppelde diensten overeengekomen. De ondergetekende verklaart bevoegd te zijn om contractant te vertegenwoordigen.

   
  Handtekening: